ODRŽANA RADIONICA O KORIŠĆENJU MEHANIZAMA ZA UČEŠĆE GRAĐANA DOSTUPNIH NA ESEVERNAMITROVICA.COM

Danas je u Severnoj Mitrovici organizovana radionica o mehanizmima za aktivno učešće građana u procesima donošenja odluka kojima se može pristupiti na www.esevernamitrovica.com. U radionici su aktivno učestvovali predstavnici civilnog društva i građani.

12.05.2022 - 13:46
Mitro 1

Nova društvena inicijativa (NSI) će nastaviti da organizuje radionice za formalne i neformalne grupe građana u sve četiri opštine na severu Kosova o tome kako da koriste dostupne mehanizme za učešće građana (poput Sistem 48h i Pitaj gradonačelnika) preko platforme E-opština.


Ova aktivnost je deo Programa sveobuhvatnog razvoja koji sprovode UN-Habitat, PAX, Community Building Mitrovica i Nova društvena inicijativa koji podržava Ambasada Švedske u Prištini.