Kosovske organizacije civilnog društva objavile prvi zajednički godišnji izveštaj o ljudskim pravima

02.07.2020 - 12:01
Cso

#BalkanSunflowersKosova #Integra #Synergy #Aktiv #ADRC #TerreDesHommesKosovo

 #MPRC #KYL #KRCT #KAG #FOLMovement #CRP/K #CSGD #OHCHR #AdvancingTogether 

#CPT #KosovoYIHR #KosovaWomen'sNetwork #CEL #KosovarGenderStudiesCenter 

#GLPS #HUMAN RIGHTS #UNMIK

30. juna, više od 20 organizacija civilnog društva (OCD) zvanično je objavilo svoj prvi zajednički izveštaj o stanju ljudskih prava na Kosovu. Izveštaj je dostavljen na kraju širokog i participativnog procesa koji su omogućili UNMIK i Kancelarija Visokog komesarijata UN za ljudska prava (OHCHR) koji su okupili predstavnike OCD iz različitih etničkih grupa kao deo tekućih napora za izgradnju poverenja. Njihova publikacija je važno dostignuće koje popunjava postojeći jaz u praćenju i izveštavanju o ljudskim pravima na Kosovu i pruža osnovu za dalje zalaganje za ljudska prava sa kosovskim institucijama. Zamišljeno je da objavljivanje zajedničkih izveštaja OCD o ljudskim pravima bude godišnja praksa koja će UNMIK i OHCHR nastaviti da podržavaju.

Pročitajte izveštaj

Izvor: https://www.kosovotrustbuilding.com/

Pax logo Logo projekta Nsi logo