Predsedavajući Skupštine opštine

Predsednik Skupštine opštine je prof. dr. Dejan Gurešić (Srpska lista). 

Rođen je 1967. godine u Kosovskoj Vitini. Zaposlen je na Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici kao vanredni profesor na Fakultetu tehničkih nauka.

Na mesto predsedavajućeg Skupštine opštine Severna Mitrovica izabran je maja meseca 2016. godine, a drugi mandat je dobio decembra 2017. godine nakon lokalnih izbora održanih te godine.  Član je Srpske liste. Oženjen je i otac dvoje dece.

Izbor predsednika Skupštine opštine

Skupština opštine bira većinom glasova, predsednika Skupštine opštine, iz reda odbornika. Glasanje za predsednika Skupštine opštine obavlja se tajnim glasanjem.

Predsednik Skupštine opštine bira se na isti mandat kao i odbornici Skupštine.

Ukoliko nijedan kandidat ne dobije potrebnu većinu glasova u prvom krugu glasanja, onda dva kandidata sa najvećim brojem glasova ulaze u drugi krug. Kandidat koji dobije više od polovine glasova ukupnog broja izabranih odbornika biće izabran za predsednika Skupštine opštine.

Skupština opštine Severna Mitrovica ima dva zamenika predsednika Skupštine opštine, od kojih je jedan zamenik iz redova manjinskih zajednica.

Zamenik predsednika skupštine iz redova manjinskih zajednica je odbornik manjinske zajednice koji je osvojio najviše glasova na izborima za Skupštinu opštine Severna Mitrovica.