Kabinet gradonačelnika

Gradonačelnik Milan Radojević je rodjen 1982. godine u Mitrovici. Osnovno i srednje obrazovanje je završio u Mitrovici, gde je i diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Prištini.

Od 2005. do 2015. godine bio je direktor Pritvorske jedinice u Severnoj Mitrovici, gde je sa 22 godine, bio najmladji direktor bilo koje Pritvorske jedinice u Evropi.

Nakon toga, 2015. godine imenovan je za zamenika ministra unutrašnjih poslova u Vladi Kosova u više mandata.

Radojević je obavljao i funkciju nacionalnog koordinatora kosovske vlade za borbu protiv narkotika, trgovine ljudima i bezbednosti u zajednici.

Na izborima održanim u novembru 2020. godine, Milan Radojević je izabran za gradonačelnika Severne Mitrovice.


 

Uloga gradonačelnika

Gradonačelnik se bira neposredno na izborima u skladu sa Zakonom o lokalnim izborima. Mandat gradonačelnika traje četiri godine. 

Odgovornosti gradonačelnika 

Gradonačelnik izvršava sledeće odgovornosti: 

a) predstavlja opštinu i deluje u njeno ime;

b) predvodi lokalnu samoupravu i njenu upravu i vrši finansijsko upravljanje opštine;

c) obavlja sve nadležnosti koje nisu isključivo dodeljene Skupštini opštine i njenim odborima;

d) izvršava odluke Skupštine opštine;

e) imenuje i otpušta svoje zamenike;

f) imenuje i otpušta opštinske direktore;

g) organizuje rad i upravlja politikom opštine;

h) predlaže opštinske uredbe i druge akte na odobravanje Skupštine opštine;

i) predlaže opštinski razvoj, regulatorne i investicione planove; predlaže godišnji budžet na odobravanje Skupštini opštine i upravlja usvojenim budžetom;

j) izveštava pred Skupštinom opštine o ekonomsko-finansijskoj situaciji i sprovođenju investicionih planova opštine najmanje jednom u svakih šest meseci ili onoliko često koliko to zahteva Skupština opštine; i

k) može zatražiti od Skupštine opštine, samo jednom, da razmotri opštinski akt kada smatra da taj akt krši važeće zakone.

l) konsultuje zamenika predsednika opštine za zajednice za pitanja u vezi sa nevećinskom zajednicom; i

m) druge aktivnosti koje su njemu/njoj dodeljene od strane Skupštine opštine.