Rafting në Ibër më 21 dhe 22 gusht në Leposaviq

Këtë vit, trageti i Ibrit nga Leposaviqi në Rashkë do të mbahet tradicionalisht më 21 dhe 22 gusht 2021.

17.08.2021 - 10:16
Poster   sust 2021
18 gusht 2021 - Rregullimi ekologjik i rrugës ujore me qëllim rafting në Ibër.

21 gusht 2021 - Kampi Rafting

10:00 - Kampimi dhe instalimi i pajisjeve teknike
13:00 - Konkurs në gatimin e supave të peshkut në kamp
15:00 - Lojëra pa kufij në kampin në pishinë
17:00 - Turneu i basketbollit
20:00 - Shpallja e fituesit
20:30 –23: 00 - Koncert pranë zjarrit të kampit
23:30 - Darka
22 gusht 2021 - Rafting përmes Ibrit në Rashkë

07:00 - Përgatitja për rafting, mbërritje, paketim dhe ruajtje të anijeve.
10:00 - Fillimi i raftingut në tatëpjetë Ibar Pa Kufij Leposavić -> Raška
15:00 - Koha e planifikuar e mbërritjes në vijën e finishit pranë pishinës në Rashkë
15:30 - Dreka në vijën e finishit në Rashkë
16:00 –18: 00 - Koncert pranë pishinës në Rashkë
18:30 - Transporti i kthimit nga Rashka në Kamp

Burimi: Tatëpjetë pa kufij