Telefona të rëndësishëm

Policia  –  028/192

Zjarrfikësit – 028/193

Ndihma e shpejtë  –  028/194

Telefonski imenik  – 028/11811

Komuna e Mitrovicës  –  028/422-500

Zyra për Kosovën dhe Metohinë  –  028/497-163

Spitali  –  028/497-881

Barnatorja e qytetit  –  028/424-335

Stacioni Hekurudhor  –  028/665-770

Stacioni i autobusëve (Kosmet – transporti) – 028/498-228

Universiteti i Prishtinës– 028/422-340

Televizioni Most  – 028/665-655

Radio Kosovska Mitrovica  –  028/665-618

Radio Kontakt Plus  –  028/425-023

Televizioni Dankos plus  – 028/423-663

Instituti për sport, rini dhe shërbime specialistike  – 028/424-114

Direktiva për tokë ndërtimore dhe rrugë– 028/497-480

Direktiva për hapësira banuese dhe të punës  – 028/497-234

Qendra kulturore “Dragica Žarković”  – 028/497-126

Muzeu i qytetit  – 028/425-365

Biblioteka e qytetit “Vuk Karadžić”  – 028/497-176

Qendra ndër-komunale për punë sociale  –  028/497-483

Gjimnazi  –  028/425-334

Shkolla teknike “Mihailo Petrović Alas”  –  028/425-332

Shkolla ekonomike-tregtare  – 028/425-335

Shkolla e mjekësisë  –  028/498-395

Shkolla fillore “Branko Radiçeviq”  –  028/422-678

Shkolla Jugore “Vlada Ćetković”  –  028/425-563

Instituti parashkollor “Danica Jaramaz”  – 028/424-738(842)

Fakulteti i Arteve  – 028/497-924

Fakulteti i Shkencave Teknike  – 028/425-320

Fakulteti Filozofik  – 028/425-497

Fakulteti i Mjekësisë  –  028/498-298