Kryesuesi I Kuvendit Komunal

Kryetari i Kuvendit Komunal është prof. dr. Dejan Gureshiç (Lista Serbe).

Ai lindi në 1967 në  Viti të Kosovës. Ai është i punësuar në Universitetin e Prishtinës me zyre të përkohshme në Mitrovicën e Kosovës si profesor i asociuar në Fakultetin e Shkencave Teknike.

Ai u zgjodh kryetar i Asamblesë Komunale të Mitrovicës së Veriut në maj 2016, dhe morri mandatin e tij të dytë në dhjetor 2017 pas zgjedhjeve lokale atë vit. Ai është anëtar i Listës Serbe. Ai është i martuar dhe baba i dy fëmijëve.

Zgjedhja e kryesuesit të Kuvendit Komunal

Nëse asnjë kandidat nuk merr shumicën e kërkuar të votave në raundin e parë të votimit, atëherë të dy kandidatët me numrin më të madh të votave hyjnë në raundin e dytë. Një kandidat i cili merr më shumë se gjysmën e votave të numrit të përgjithshëm të këshilltarëve të zgjedhur do të zgjidhet Kryetar i Kuvendit Komunal.

Kuvendi Komunal i Mitrovicës së Veriut ka dy zëvendës të Kryetarit të Asamblesë Komunale, njëri prej të cilëve është Zëvendës i komuniteteve pakicë.

Nënkryetari i Kuvendit nga Komunitetet Minoritare është Këshilltari i Komunitetit të Minoriteteve që fitoi më shumë vota në zgjedhjet e Asamblesë Komunale të Mitrovicës së Veriut.