ZGJEDHJET LOKALE 2020

ZGJEDHJET PËR KRYETAR TË KOMUNËS 2020

Numri i votuesve të regjistruar : 23,316

Numri i votuesve që votuan në secilin vend të votimit: 8,874

Numri i votuesve që votuan jashtë vendvotimeve (me kusht, VPNV dhe post): 172

Pjesëmarrja në votime: 39.38%

Numri i votave të vlefshme të marra: 8,276

Numri i fletëvotimeve të pavlefshme: 240

Numri i fletëvotimeve të zbrazëta: 20

 KANDIDATI

SUBJEKTI
POLITIK

NR I VOTAVE

PËRQINDJA

ERDEN ATIQ

Lëvizja

VETËVENDOSJE!

351

4,9%

FLORIM AZEMI

PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS - PDK

318

3,6%

MILAN RADOJEVIĆ

SRPSKA LISTA

7,916

89,5%

DUŠAN
MILUNOVIĆ
KANDIDAT I PAVARUR 256 2,9%