Zgjedhjet lokale 2017

ZGJDHJET PËR KUVENDIN KOMUNAL 2017

Numri i votuesve të regjistruar në listat e votuesve 21,797

Numri i votuesve që kanë votuar në çdo vendvotim 8000

Numri i votuesve i cili ka votuar jashta vendvotimeve (me kusht, me invaliditet dhe me postë elektronike) 276

Votuesit që kanë votuar  (në përqindje) 37,97%

Numri i fletëvotimeve të pranuarai 7,325

Numri i fletëvotimeve jo-valide 841

Numri i fletëvotimeve të zbrazëta 110

EMRI I PARTISË
NUMRI I VOTAVE
PËRQINDJA
NDARJA E VENDEVE/ULËSEVE

29 SRPSKA LISTA

4,918

67.14%

14

57 GI SDP - OLIVER IVANOVIĆ

1,051

14.35%

3

94 PDK - PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS

598

8.16%

2

 

29 SRPSKA LISTA

EMRI DHE MBIEMRI
GJINIA
NUMRI I VOTAVE

GORAN RAKIĆ

M

4,918

ALEKSANDAR SPIRIĆ

M

970

DUŠICA GUSNIĆ DJINOVIĆ

F

414

MIODRAG RALIĆ

M

323

NEBOJŠA MILANOVIĆ

M

320

IVAN ZAPOROŽAC

M

307

MARINA RADOMIROVIĆ

F

277

NEMANJA BIŠEVAC

M

220

DEJAN GUREŠIĆ

M

194

JASMINA DEDIĆ

F

181

DRAGIŠA MAKSIMOVIĆ

M

156

MILOVAN KRIVOKAPIĆ

M

148

DANICA RADOMIROVIĆ

F

147

GORANKA KRAGOVIĆ

F

98

 

57 GI SDP - OLIVER IVANOVIĆ

EMRI DHE MBIEMRI
GJINIA
NUMRI I VOTAVE

OLIVER IVANOVIĆ

M

1,051

KSENIJA BOŽOVIĆ

F

100

MARKO JAKŠIĆ

M

92

 

94 PDK - PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS/ DEMOKRATSKA PARTIJA KOSOVA

EMRI DHE MBIEMRI
GJINIA
NUMRI I VOTAVE

BAŠKIM CIMILJI

M

598

GONDŽE ČAUŠI

F

128

 

ZGJEDHJET PËR KRYETAR TË KOMUNËS 2017

Numri i votuesve të regjistruar në listat e votuesve 21,797

Numri i votuesve që kanë votuar në çdo vendvotim 8000 

Numri i votuesve i cili ka votuar jashta vendvotimeve (me kusht, me invaliditet dhe me postë elektronike) 598

Votuesit që kanë votuar  (në përqindje) 39.45%

Numri i fletëvotimeve të pranuara 7964

Numri i fletëvotimeve jo-valide 141

Numri i fletëvotimeve të zbrazëta 173

KANDIDATI
SUBJEKTI POLITIK
NUMRI I VOTAVE
PËRQINDJA

GORAN RAKIĆ

29 SRPSKA LISTA

5,372

67.45%

OLIVER IVANOVIĆ

57 GI SDP - OLIVER IVANOVIĆ

1,475

18.52%

GONDŽE ČAUŠI

94 PDK - PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS

763

9.58%

BETIM OSMANI

34 AKR- ALEANCA KOSOVA E RE

354

4.45%