Zgjedhjet lokale 2013

ZGJDHJET PËR KUVENDIN KOMUNAL

Numri i votuesve të regjistruar në listat e votuesve   27,936

Numri i votuesve që kanë votuar në çdo vendvotim 6,603

Numri i votuesve i cili ka votuar jashta vendvotimeve (me kusht, me invaliditet dhe me postë elektronike) 139

Votuesit që kanë votuar  (në përqindje) 22,2%

Numri i fletëvotimeve të pranuara 5,554

Numri i fletëvotimeve jo-valide 534

Numri i fletëvotimeve të zbrazëta  108

EMRI I PARTISË
NUMRI I VOTAVE
PËRQINDJA
NDARJA E VENDEVE/ULËSEVE

126 GI SRPSKA

1,855

33,40%

6

41 GI SDP - OLIVER IVANOVIC

1,808

32,55%

6

99 PDK - PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS

800

14,40%

3

78 LDK - LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS

282

5,08%

1

130 SAMOSTALNA LIBERALNA STRANKA – SLS

186

3,35%

1

62 AAK-LDD ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS LDD

186

3,35%

1

92 BSDAK - BOŠNJACKA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE KOSOVA

170

3,06%

1

 

126 GI SRPSKA 

EMRI DHE MBIEMRI
GJINIA
NUMRI I VOTAVE

DANIJELA VUJIČIĆ

F

1,855

GORAN RAKIĆ

M

280

ALEKSANDAR SPIRIĆ

M

138

MILOVAN KRIVOKAPIĆ

M

136

MILJANA NIKOLIĆ

F

109

VASO JELIĆ

M

83

 

41 GI SDP OLIVER IVANOVIĆ

EMRI DHE MBIEMRI
GJINIA
NUMRI I VOTAVE

OLIVER IVANOVIĆ

M

1,808

KSENIJA BOŽOVIĆ

F

346

ZORAN MOJSILOVIĆ

M

112

MILAN KOSOVAC

M

83

IGOR SIMIĆ

M

76

JASMINA DERIĆ

F

52

 

99 PDK - PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS/ DEMOKRATSKA PARTIJA KOSOVA

EMRI DHE MBIEMRI
GJINIA
NUMRI I VOTAVE

EMIR AZEMI

M

800

BAŠKIM CIMILJI

M

145

FATLJUME DELIJA

F

45

 

78 LDK - LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS/DEMOKRATSKI SAVEZ KOSOVA

EMRI DHE MBIEMRI
GJINIA
NUMRI I VOTAVE

LJUMNI ĐAKA

M

282

 

130 SAMOSTALNA LIBERALNA STRANKA – SLS

EMRI DHE MBIEMRI
GJINIA
NUMRI I VOTAVE

DIMITRIJE JANIĆIJEVIĆ

M

186

 

62 AAK-LDD ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS LDD/ ALIJANSA ZA BUDUĆNOST KOSOVA

EMRI DHE MBIEMRI
GJINIA
NUMRI I VOTAVE

GZIM ALUŠI

M

186

 

92 BSDAK - BOŠNJAČKA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE KOSOVA

EMRI DHE MBIEMRI
GJINIA
NUMRI I VOTAVE

NEDŽAD UGLJANIN

M

170

 

ZGJEDHJET PËR KRYETAR TË KOMUNËS 2013 

Numri i votuesve të regjistruar në listat e votuesve   27,936

Numri i votuesve që kanë votuar në çdo vendvotim 4,231

Numri i votuesve i cili ka votuar jashta vendvotimeve (me kusht, me invaliditet dhe me postë elektronike) 580

Votuesit që kanë votuar  (në përqindje) 17,22%

Numri i fletëvotimeve të pranuara 4,217

Numri i fletëvotimeve jo-valide 87

Numri i fletëvotimeve të zbrazëta  10

KANDIDATI
SUBJEKTI POLITIK
NUMRI I VOTAVE
PËRQINDJA

KRSTIMIR PANTIĆ

126 GI SRPSKA

2,293

54,38%

OLIVER IVANOVIĆ

41 GI SDP - OLIVER IVANOVIC

1,924

45,62%

 

ZGJEDHJET E JASHTËZAKONSHME PËR KRYETAR KOMUNE 2014

Numri i votuesve të regjistruar në listat e votuesve   28,429

Numri i votuesve që kanë votuar në çdo vendvotim 5,218

Numri i votuesve i cili ka votuar jashta vendvotimeve (me kusht, me invaliditet dhe me postë elektronike) 698

Votuesit që kanë votuar  (në përqindje) 20,8%

Numri i fletëvotimeve të pranuara 5,257

Numri i fletëvotimeve jo-valide 81

Numri i fletëvotimeve të zbrazëta  3

KANDIDATI
SUBJEKTI POLITIK
NUMRI I VOTAVE
PËRQINDJA

GORAN RAKIĆ

31 GI SRPSKA

2,778

52,84%

OLIVER IVANOVIĆ

30 GI SDP - OLIVER IVANOVIC

1,452

27,62%

FLJORENT AZEMI

33 PDK - PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS

567

10,79%

MUSA MIFTARI

32 LDK - LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS

460

8,75%