E lp
FTESA e Komunës së Mitrovicës Veriore për pjesëmarrjen e qytetarëve në konsultimin publik në hartimin e Planit për pjesëmarrjen e qytetarëve
Img 6717
Img 6587

Për Mitrovicën Veriore

Komuna e Mitrovicës së Veriut mbulon një sipërfaqe prej rreth 11 km² dhe përfshin pjesën veriore të Mitrovicës dhe fshatrat përreth. Mitrovica e Veriut u formua duke e ndarë komunën e Mitrovicës në dy komuna de fakto, Mitrovicën me shumicë shqiptare dhe Mitrovicën e Veriut me shumicë etnike serbe.

Më gjerësisht
Pax logo Logo projekta Nsi logo