Kabinet gradonačelnika

Gradonačelnik

Gradonačelnik Severne Mitrovice je Goran Rakić (Srpska lista). Goran Rakić, dipl. ekonomista, rođen je 1971. godine u Kosovskoj Mitrovici. U prethodnom periodu bio je zaposlen kao direktor JKP "Standard" Kosovska Mitrovica, a pre toga u Vatrogasnoj stanici Kosovska Mitrovica. Funkciju  gradonačelnika opštine Severna Mitrovica vrši od 2014. godine. Drugi četvorogodišnji mandat je osvojio 2017. godine pobedom na lokalnim izborima. Od 2017. godine, Rakić je predsednik Srpske liste, koja ima vlast u svih deset opština sa srpskom većinom, kao i devet od deset garantovanih mesta u parlamentu za srpsku zajednicu. Oženjen je i otac dvoje dece.

Kontakt

Uloga gradonačelnika

Gradonačelnik se bira neposredno na izborima u skladu sa Zakonom o lokalnim izborima.

Mandat gradonačelnika traje četiri godine. 

 

Odgovornosti gradonačelnika 

Gradonačelnik izvršava sledeće odgovornosti: 

a) predstavlja opštinu i deluje u njeno ime;

b) predvodi lokalnu samoupravu i njenu upravu i vrši finansijsko upravljanje opštine;

c) obavlja sve nadležnosti koje nisu isključivo dodeljene Skupštini opštine i njenim odborima;

d) izvršava odluke Skupštine opštine;

e) imenuje i otpušta svoje zamenike;

f) imenuje i otpušta opštinske direktore;

g) organizuje rad i upravlja politikom opštine;

h) predlaže opštinske uredbe i druge akte na odobravanje Skupštine opštine;

i) predlaže opštinski razvoj, regulatorne i investicione planove; predlaže godišnji budžet na odobravanje Skupštini opštine i upravlja usvojenim budžetom;

j) izveštava pred Skupštinom opštine o ekonomsko-finansijskoj situaciji i sprovođenju investicionih planova opštine najmanje jednom u svakih šest meseci ili onoliko često koliko to zahteva Skupština opštine; i

k) može zatražiti od Skupštine opštine, samo jednom, da razmotri opštinski akt kada smatra da taj akt krši važeće zakone.

l) konsultuje zamenika predsednika opštine za zajednice za pitanja u vezi sa nevećinskom zajednicom; i

m) druge aktivnosti koje su njemu/njoj dodeljene od strane Skupštine opštine.

Pax logo Logo projekta Nsi logo